IPN JOURNAL

Research Opportunity

 1. Tawaran Geran Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam Tahun 2023 (Tarikh Tutup 31 Disember 2022*BARU!
  a) Panduan Tawaran Geran Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam Tahun 2023  File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons PDF
  b) Borang Permohonan Geran Penyelidikan (IPNCPD/RGAF/1/2020)  File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons PDF / Microsoft, office, 365, word Icon in Logos Microsoft Office 365 WORD

 2. Surat Tawaran Perkongsian Data Bagi Tujuan Kerjasama Penyelidikan (Tawaran Mulai 30 Mac 2020)

   

 3. Tawaran Geran Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam Tahun 2022 (Tarikh Tutup 10 Januari 2022)
  a) Panduan Tawaran Geran Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam Tahun 2022
  b) Borang Permohonan Geran Penyelidikan (IPNCPD/RGAF/1/2020)

 4. Tawaran Geran Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam Bil. 1/2020 (Tarikh Tutup 31 Disember 2020)
  a) Garis Panduan Tawaran Geran Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam Bil. 1/2020
  b) Borang Permohonan Geran Penyelidikan (IPNCPD/RGAF/1/2020)